എലോങ്ങ് വിത്ത്‌ ദി ഗോഡ്സ്: ദി ലാസ്റ്റ് 49 ഡേയ്‌സ് (Along with the Gods: The Last 49 Days) 2018

മൂവിമിറർ റിലീസ് - 13

പോസ്റ്റർ : അതുൽ പി.വി
ഭാഷ കൊറിയൻ
സംവിധാനം Yong-hwa Kim
പരിഭാഷ അനന്തു എ.ആർ & വിഷ്ണു സി. നായർ
ജോണർ ആക്ഷൻ/അഡ്വഞ്ചർ/ഫാന്റസി

7.1/10

ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായ ഒരാളുടെ മരണത്തിനു ശേഷം അയാളുടെ ആത്മാവിന് 49 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, 7 പാപങ്ങളുടെ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുകയും അതൊക്കെ വിജയിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് പുനർജന്മം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ബുദ്ധ മത വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി 2017-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എലോങ്ങ് വിത്ത്‌ ദി ഗോഡ്സ്: ദി ടു വേൾഡ്സ് എന്ന ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ചിത്രം.

ദി ടു വേൾഡ്സ് അവസാനിച്ചിടത്തുനിന്നാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ എസ്‌കോർട്ടുകളായ ഗാർഡിയൻ‌സ്, ഒരു പുതിയ വിചാരണ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നിടത്താണ് – അവരുടെ നിർണായകമായ 49-ാമത്തെ ആത്മാവ്, സു-ഹോങ്. ദുരാത്മാവായി മാറി ഭൂമിയിലും മരണനന്തര ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നക്കാരനായ സു-ഹോങ്ങിന് പുനർജന്മം നൽകാമെന്ന് കിങ് യാമോറ (ലീ ജംഗ്-ജെയ്) മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഭൂമിയിലെ സമയം അവസാനിച്ചിട്ടും അവിടെ തുടരുന്ന ഒരു വൃദ്ധന്റെ ആത്മാവിനെയും ഹേവോൻമാക് (ജു ജി-ഹൂൺ), ഡിയോക്-ചൂൻ (കിം ഹ്യാങ്-ജി), അവരുടെ ബോസ് ഗ്യാങ്-ലിം (ഹാ ജംഗ്-വൂ) എന്നിവർ ചേർന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം 49-ാമത്തെ ആത്മാവിന്റെ വിചാരണയിൽ വിജയം കണ്ടാലും അവരുടെ പുനർജ്ജന്മം നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്നും കിങ് യാമോറ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഓരോ രക്ഷാധികാരികൾക്കും നേരിടാൻ നിരവധി വെല്ലുവിളികളും അവരുടേതായ രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. വൃദ്ധനെയും അനാഥനായ പേരക്കുട്ടിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന കാവൽമാലാഖയായി സാങ്-ജു (മാ ഡോംഗ് -സീക്ക്) വരുന്നു, സാങ്-ജുവിനോട് കൂട്ടുകൂടി ഹെയ്‌വോൺമാക്കും ഡിയോക്-ചൂനും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗോറിയോയിലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നു, അതേസമയം, ഗ്യാങ്-ലിം സ്വന്തം സു-ഹോങ്ങിനൊപ്പം പിശാചുക്കളോടും പുരാതന ആശയങ്ങളോടും കാപട്യത്തോടും മല്ലടിക്കുന്നു.

ആദ്യഭാഗത്തോട് പൂർണമായും നീതിപുലർത്തുന്ന രണ്ടാം ഭാഗം മികച്ച ഫ്രെയിമുകളാലും പശ്ചാത്തലസംഗീതത്താലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ